Algemene voorwaarden

Iedere cliënt behoudt zich het recht inzage te hebben in zijn/haar behandeldossier

Cliënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt. Bij schriftelijke toestemming van de client is hier mogelijkheid toe.

De behandelend therapeut zal altijd de huisarts op de hoogte brengen van uw bezoek, behalve wanneer u hier bezwaar tegen maakt. 

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals, waaronder fysiotherapeuten, in de gezondheidszorg:
Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
WGBO (wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst)
Wabb (wet algemene bepaling burgerservicenummer) 
Wet gebruik van BSN (burgerservicenummer) in de zorg
AVG (algemene verordening gegevensbescherming) 
WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Het is niet toegestaan om naast uw behandelingen bij FitForum, elders onder behandeling te zijn van een fysiotherapeut, medische fitness valt hier ook onder. Is dit wel het geval dan bestaat de kans dat de behandelingen voor eigen rekening komen en niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. 

Als u bent verhinderd dient u minimaal 24 uur van te voren uw afspraak te annuleren (ook bij ziekte). Zo niet dan behoudt FitForum zich het recht om 100% van de kosten in rekening te brengen. 

FitForum declareert rechtstreeks bij de gecontracteerde zorgverzekeraars (zie overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars welke dit zijn). Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie hoeft u dus niets te doen. Valt uw zorgverzekering hier niet onder dan ontvangt u een factuur en kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het afgesloten aanvullende pakket bij de zorgverzekeraar. Bent u door uw pakket heen, dan komen de afspraken voor eigen rekening. FitForum heeft geen zicht op uw vergoeding. 

FitForum is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw therapeut. 

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren