TENS

TENS

De afkorting TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. TENS is een niet invasieve behandeling die gebruikt wordt voor pijnbestrijding. Het doel van een TENS behandeling is om de pijngewaarwording te verminderen.

Acute pijn heeft een signaalfunctie, vanaf de pijnlijke plek worden er signalen over de zenuwbanen naar de hersenen gestuurd. Je brein vertelt je dat pijn hebt en het lichaam moet herstellen. Onder invloed van “nadelige” omstandigheden, denk bv aan stress of overbelasting, kan het herstel langer duren dan normaal of er is misschien wel schade aan het lichaam die niet meer goed kan herstellen (zoals bv bij slijtage/artrose).

Hiermee gepaard gaat vaak ook een langere periode van pijn, de zenuwbanen vervoeren al die tijd pijnsignalen naar de hersenen. Soms worden die zenuwbanen overgevoelig van die vele prikkels (sensitisatie), en soms gaan die zenuwbanen signalen oppikken die normaal geen pijn zouden doen. De signalen worden dan als het ware versterkt doorgestuurd naar de hersenen waardoor er (meer/sneller) pijn gevoeld wordt. TENS geeft een ander soort prikkel (namelijk de stroom), doordat deze prikkel via een gedeelde route naar hersenen gaat wordt hierdoor vaak minder pijn gevoeld. Het langer gebruiken van TENS is gericht op het terugdringen van de overgevoeligheid (sensitisatie).

TENS wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor de indicatie chronische pijn. Een verwijzing voor TENS door een medisch specialist is hiervoor noodzakelijk. De TENS behandelingen bieden we in samen werking met het Meander Medisch Centrum aan.

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren